25 godina NOVOS
Novos d.o.o. je privatna firma osnovana 1995. godine i bavi se veleprodajom lekova, hemikalija, reagensa, laboratorijskog potrošnog materijala, opreme i medicinskih sredstava i zastupništvo je najstarije hemijsko-farmaceutske kompanije na svetu Merck KGaA.
Procesna Rešenja
BIOTEHNOLOGIJA
Imati pravog partnera je od suštinskog značaja za dugotrajno, skupo i složeno putovanje od otkrića do komercijalizacije. Pomažemo našim kupcima da prevaziđu izazove na tom putu.
ŽENSKO ZDRAVLJE
Posvećenost ženskom zdravlju je naš imperativ. Bezrezervno se trudimo da pomognemo ženskom polu za održavanje svog blagostanja.
Laboratoriska Rešenja
KONTROLA KVALITETA I ISTRAŽIVANJE
Kroz naše partnerstvo sa kompanijom Merck/SigmaAldrich želimo da rešimo najsloženije probleme i izazove u nauci.
...

PARTNERSHIP THROUGH SCIENCE

Novos d.o.o. je privatna firma osnovana 1995. godine i bavi se veleprodajom lekova, hemikalija, reagensa, laboratorijskog potrošnog materijala, opreme i medicinskih sredstava i zastupništvo je najstarije hemijsko-farmaceutske kompanije na svetu Merck KGaA.

Registrujte se na našem e-informatoru

Dobijte poslednje novosti za našu kompaniju i naše partnere