Novos d.o.o. je privatna firma osnovana 1995. godine i bavi se veleprodajom lekova, hemikalija, reagensa, laboratorijskog potrošnog materijala, opreme i medicinskih sredstava i zastupništvo je najstarije hemijsko-farmaceutske kompanije na svetu Merck KGaA.

Novos d.o.o. sa svojim timom mladih i stručnih saradnika omogućio je prisustvo vodećeg svetskog brenda u oblasti hemije na našem tržištu i obezbedio vrhunski kvalitet i usluge za naše korisnike. Od skora zastupamo i novi brend u farmaciji na našem tržištu – kompaniju Bionika Pharmaceuticals. Danas NOVOS d.o.o. posluje u geografskom području Srbije i Crne Gore. Kroz pažljivo istraživanje tržišta, analizu mogućnosti i ograničenja, naša kompanija nastavlja da isporučuje usluge i proizvode koji prevazilaze očekivanja kupaca.

Naš rad je vođen inovacijama i otkrićima u prirodnim naukama. Doprinosimo njihovom napredovanju, inteligentnom i kreativnom primenom proizvoda i rešenja u korist ljudi i životne sredine. Željni smo novih znanja i težimo partnerstvima i saradnji, koje vode ka poboljšanju kvaliteta života.