NOVOS d.o.o. ispunjava zahteve međunarodno priznatih standarda kvaliteta koji se odnose na upravljanje kvalitetom, a to potvrđuju i redovne revizije državnih i međunarodnih zakonodavnih tela za inspekciju i sertifikaciju, kao i provere naših kupaca i partnera. 2011 godine NOVOS je dobio sertifikat sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001. 2016 godine NOVOS je dobio sertifikat sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001, a 2019 godine sertifikat sistema za upravljanje bezbednošću i zdravljem u skladu sa ISO 45001. Svi ISO sertifikati izdati su od strane najveće svetske kompanije za verifikaciju, kontrolisanje i sertifikaciju kvaliteta – SGS Grupa (Société Générale de Surveillance), Švajcarska.

ISO 9001

Sistem upravljanja kvalitetom

ISO 14001

Sistem upravljanja životnom sredinom

ISO 45001

Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu

U NOVOS-u smo posvećeni postizanju najviših standarda kvaliteta, sigurnosti i odgovornosti za usluge i proizvode koje isporučujemo našim kupcima. Isporučujemo proizvode i usluge koji ispunjavaju ili premašuju zahteve postavljene od strane naših kupaca i nadležnih regulatornih tela. Pridržavamo se svih utvrđenih pravila, procedura, standarda kvaliteta i bezbednosnih standarda. Odgovorni smo za kvalitet svog rada i dajemo najbolje od naših sposobnosti.