Briga o životnoj sredini je sastavni deo NOVOS-a. Naše napore integrišemo u sveukupne procese, od materijala koji koristimo do optimizacije procesa upravljanja otpadom. Potvrda toga je sertifikacija sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema ISO 14001. Naš uticaj je sveden na minimum i nastojimo ga poboljšavati svakodnevno.

U svakodnevnoj komunikaciji sa našim klijentima delimo istu posvećenost zaštiti životne sredine kako bismo uticali na opštu svest. Otvoreni smo za saradnju i podršku bilo koje iskrene inicijative koja, direktno ili indirektno, promovisanjem svesti i pružanjem pomoći raznih vrsta, doprinosi naporima za kontinuirani održivi razvoj i napredak.

Naš doprinos održivom razvoju je i mogućnost koju pružamo za korišćenje naših kapaciteta, stručnjaka i znanja u projektima koji će doprineti poboljšanju životnih uslova, smislenijoj upotrebi prirodnih resursa, inovacijama i njihovoj primeni u novim okruženjima.

environment-and-social-responsibility