Od 2020 preduzeće NOVOS d.o.o. je zvanični zastupnik kompanije PERSEE koja je vodeći svetski proizvođač analitičkih instrumenata.
Kompanija PERSEE razvija i proizvodi inovativne hemijske analitičke instrumente za laboratorije u industriji i istraživače;
što uključuju:
analitičke sisteme za UV-Vis spektrofotometar, atomski apsorpcioni spektrometar, atomski fluorescentni, tečnu hromatografiju, gasnu hromatografiju, rendgenski praškasti difraktometar, rendgenski fluorescentni spektrometar za fluorescenciju, Kvadrupolni maseni spektrometar, ELISA čitač, ELISA test paketi, Nano zapreminski spektrometar, ATP, kao I opremu za prethodnu obradu.