Stres, napetost, uznemirenost i nesanica su posledica svakodnevnog dinamičnog stila života. U današnjim životnim uslovima mnogi od nas su navikli na ovaj način funkcionisanja, posebno na stres, pa ga u suštini ignorišu. Mnoge bolesti ili zdravstvena stanja koja negativno deluju na naše zdravlje i blagostanje su rezultat stresa ili su tesno povezani sa njim. Efektivno upravljanje stresom je mnogo važno da se smanji negativan uticaj na naš život, da bi mogli da budemo srećniji, zdraviji i produktivniji. Oslobodite um i telo i postignite kompletnu ravnotežu. Sentis kapsule vam to omogućavaju.

ISTRAŽITE NAŠE PROIZVODE