NOVOS kao posvećena kompanija za trgovinu hemijskim sredstvima, reagensima i različitom laboratorijskom opremom, tokom godina razvio je lojalnu i dugoročnu saradnju sa više kompanija. Uz Merckov rast i njegovu sve veću ulogu u svetu hemikalija i prirodnih nauka, naša ponuda je obuhvatila širok portfolio sa više od 300 000 artikala. Da bismo udovoljili potrebama klijenta, u svoj portfolio uključili smo i različitu laboratorijsku opremu za svakodnevnu upotrebu.