Kroz naše partnerstvo sa kompanijom Merck/SigmaAldrich želimo da rešimo najsloženije probleme i izazove u nauci. U saradnji sa globalnom naučnom zajednicom i kompanijom Merck pružamo bolje zdravlje ljudima svuda, isporučujući visokokvalitetne laboratorijske materijale, tehnologiju i usluge. Spajanjem MerckMillipore i SigmaAldrich u 2015. godini, Merck je proširio svoj portfolio na više od 300.000 proizvoda, pružajući veći globalni domet najboljoj online platformi SigmaAldrich.com.