Kako globalno stanovništvo nastavlja da raste, a propisi o bezbednosti hrane se menjaju, naši kupci traže od nas pouzdana ispitivanja. Nudimo alate koji pomažu da hrana bude sigurna. Naši proizvodi pomažu kupcima na tržištu hrane i pića da otkriju i kvantifikuju hemijske ostatke, poput pesticida i mikotoksina, i mikrobiološke zagađivače poput Salmonele i Listerije. Takođe nudimo proizvode koji pomažu u ispitivanju hranljive vrednosti i prepoznavanju nedoslednosti u kvalitetu.