A3 Spektrometar za atomsku apsorpciju

Specifikacije:

Opseg talasnih dužina: 190-900nm

Tačnost talasne dužine:  ± 0,15 nm

Obnovljivost talasne dužine: ≤0,05nm

Spektralni opseg: 0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1,0 nm, 2,0 nm

Rezolucija: < 30%

Stabilnost bazne linije: ±0,002Abs (statička);

±0,06Abs (dinamička)

Korekcija pozadine: >55 puta ili 1Abs

(D2 lampa, samookret)

 

Specifikacije:

Koncentracija karaktera:

Cu<0,02 mg / ml / 1% (vazduh-acetilen, vazduh-TNG)