Sarađujemo sa našim kupcima da bismo razvili fleksibilna proizvodna rešenja koja podržavaju iznošenje molekula na tržište, poboljšanje ekonomije procesa i upravljanje rizicima. Naš pristup i rešenja potvrdjuju da je svaki lek jedinstven i zahteva posebna razmatranja za razvoj procesa, proširenje i kontinuiranu proizvodnju. Kroz program EMPROVE® pružamo opsežni, najviši nivo dokumentacije, kako bismo osigurali usklađenost sa propisima.