PF7 Atomski fluorescentni spektrometar

Kratak uvod:

  • Posvećeni analizi arsena (As), žive (Hg), Kadmijuma (Cd), Germanijuma (Ge), Selena (Se), Olova (Pb), Bizmuta (Bi), telura (Ti), kalaja (Sn), cinka (Zn), antimona (Sb)
  • Generacija hidrida koja stvara atomsku paru
  • Kvantifikacija prema intenzitetu atomske fluorescencije
  • Analiza više elemenata istovremeno
  • Izuzetno niska granica detekcije (ppt nivo)
  • Veća tačnost u poređenju sa ICP
  • Jednostavno povezivanje sa ICP, LC
  • Niski troškovi rada

 

Specifikacije:

DL ≤ 0,01 ng / ml (As, Sb, Bi)

≤0,001ng / ml (Hg)

RSD ≤ 1% (As, Sb, Hg, Bi)

Linearnost ≥0.999