Dijagnostički testovi pomažu da se utvrdi prisustvo ili odsustvo bolesti kod pojedinca, a njihovi nalazi se koriste u do 70% zdravstvenih odluka. Ovi testovi mogu biti jednostavni kao kućni test trudnoće ili složeni kao testovi sekvenciranja celog genoma – i zato nudimo najrazličitiji set reagensa i usluga za dijagnostiku u patologiji, mikrobiologiji, molekularnoj biologiji, imunologiji, biohemiji, hematologiji, citologiji. 

U naš program uključena je široka ponuda sirovina, opreme i usluga za proizvođače medicinskih uređaja.