Proizvodnja i distribucija kvalitetnih proizvoda i usluga u sve promenljivijem i konkurentnijem svetu je izazov u kome pomažemo našim kupcima. Naši proizvodi i usluge omogućavaju kupcima hrane i pića da testiraju svoje proizvode kako bi zadovoljili najviše sigurnosne standarde i podržavamo specijalne hemijske kompanije u inovacijama kako bi ostali konkurentni. Takođe se udružujemo sa proizvođačima poljoprivredne biotehnologije, potrošačkih proizvoda i medicinskih uređaja kako bismo pružili kvalitetna rešenja.