Kontrola kvaliteta u farmaciji je od suštinske važnosti za obezbedjivanje sigurnih i kvalitetnih proizvoda za pacijente. Usredsređeni smo na tačnost, ponovljivost i usaglašenost tokom procesa razvoja leka sa ekspertizom u hromatografskom razdvajanju velikih i malih molekula, uključujući tankoslojni sloj (TLC), gas (GC), tečnost visokih performansi (HPLC), tečnost ultra visokih performansi (UHPLC) i hromatografiju superkritične tečnosti (SFC). Nudimo proizvode sa neprevaziđenim spektrom specifikacija i akreditacija, koji su u skladu sa brojnim svetskim standardima. Pored toga, pružamo sveobuhvatnu dokumentaciju o kvalitetu kako bismo pojednostavili akreditaciju i revizije.